Toggle menu

W kwietniu 2024 r. zmieniamy harmonogram wywozu odpadów

Szanowny Mieszkańcu,

Być może wiesz już z plakietki umieszczonej na Twoim pojemniku przy ostatnim wywozie, że wprowadzamy zmiany w naszych harmonogramach wywozu odpadów z gospodarstw domowych i do recyklingu. Zmieniamy trasy odbioru, aby zapewnić jak największą wydajność usługi.

Co to oznacza w przypadku wywozu odpadów ogólnych/odpadów do recyklingu/z ogrodu?

Częstotliwość cotygodniowej zbiórki naprzemiennej nie zmieni się. W przypadku opłacenia abonamentu na odpady ogrodowe brązowy pojemnik będzie nadal odbierany w ramach cotygodniowej zbiórki naprzemiennej. 

Jednak dzień odbioru odpadów w gospodarstwie domowym może się zmienić. Czas odbioru może również się zmienić, ale porady dla mieszkańców pozostaną takie same; należy wystawić pojemnik do godziny 6:30 rano w dniu wywozu. Harmonogram naprzemiennego odbioru odpadów ogólnych/do recyklingu może również się zmienić. Zmiany te będą miały miejsce tylko podczas dwutygodniowego okresu przejściowego (pomiędzy 2 i 12 kwietnia), a następnie staną się nowym dniem/tygodniem wywozu.

Kiedy zmieni się dzień wywozu odpadów?

Zmiany dotyczące wszystkich rodzajów odpadów zaczną obowiązywać od tygodnia rozpoczynającego się od 1 kwietnia 2024 r.

Które dni będą moimi nowymi dniami wywozu odpadów?

Odwiedź: https://myaccount.great-yarmouth.gov.uk/find-my-waste-collection-days, aby sprawdzić dni wywozu odpadów.

Inne ważne informacje

Prosimy wystawić pojemnik w tym miejscu co zwykle do 6:30 rano w zgłoszonym dniu wywozu, ponieważ nie będziemy mogli wrócić po nieopróżnione pojemniki. Jeśli wywóz odpadów opóźni się z powodu tych zmian, odbierzemy dodatkowo maksymalnie dwa czarne worki na gospodarstwo domowe, które będą związane i umieszczone obok pojemnika w pierwszym nowym dniu odbioru czarnych pojemników. Będziemy zbierać odpady do dodatkowego recyklingu jak zawsze, ale prosimy upewnić się, że szkło znajduje się w pojemniku, a dodatkowe odpady do recyklingu są umieszczone w pudełku obok pojemnika.

Odbiór odpadów ogrodowych

Jeśli odpady ogrodowe powinny być odebrane między 2 a 5 kwietnia (zgodnie z obecnym harmonogramem odbioru), a nowa data odbioru przypada na tydzień później, odpowiednio przedłużymy abonament.

Jeśli jesteś klientem korzystającym z worków na odpady ogrodowe, zadzwoń pod numer: 01493 801750, aby umówić się na odbiór worka w zwykły sposób.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wywozu odpadów w Twojej okolicy oraz recyklingu, odwiedź stronę: www.great-yarmouth.gov.uk/rubbish-and-recycling

Z poważaniem,

Chris Silverwood
Managing Director (Dyrektor Zarządzający)
Great Yarmouth Services Ltd

Last modified on 21 March 2024

Share this page

Share on Facebook Share on Twitter Share by email